Prace dobiegają końca

18/05/2015 10:22
Prace dobiegają końca

Powoli dobiegają końca prace konserwatorsko-restauracyjne sklepienia prezbiterium. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
Dzięki uprzejmości konserwatorów Pani Angeliki Lament-Kosińskiej i Panu Krzysztofowi Kosińskiemu prezentujemy kilka zdjęć z postępu prac.


1. Fragment sklepienia w trakcie oczyszczania warstwy polichromii i ceglanych żeber.


2. Fragment polichromii w trakcie usuwania wtórnych warstw malarskich.


3. Fragment polichromii w trakcie usuwania zabrudzeń powierzchniowych.


4. Fragment polichromii po oczyszczeniu, skonsolidowaniu warstwy malarskiej, uzupełnieniu ubytków i kolorystycznym scaleniu tła.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl