Prace przy polichromiach

16/05/2017 14:33
Prace przy polichromiach

Rozpoczynają się prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach autorstwa prof. Wacława Taranczewskiego na sklepieniu oraz ścianach północnej i południowej w II i III przęśle nawy głównej.


Prace nie będą obejmować dużego malowidła przedstawiającego scenę Wniebowzięcia i Ukoronowania Matki Bożej na ścianie północnej, gdyż malowidło to musi zostać jeszcze podsuszone.

Prace, które potrwają kilka tygodni wykonają Konserwatorzy Zabytków, Pani Angelika Lament-Kosińska i Pan Krzysztof Kosiński.

To kolejny etap renowacji wnętrza kościoła. Przed dwoma laty udało się odrestaurować sklepienie prezbiterium, a w ubiegłym roku łuk tęczowy i I przęsło nawy głównej.


Przez dwa dni trwał montaż potężnego rusztowania w nawie głównej kościoła.

Zdjęciastatystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl