Prace w kaplicy Kochanowskich

13/07/2020 23:41
Prace w kaplicy Kochanowskich

Rozpoczął się kolejny etap renowacji wnętrza Fary. Trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy sklepieniu kaplicy Kochanowskich.


Prace konserwatorskie, które wykonują konserwatorzy zabytków, Pani Angelika Lament-Kosińska i Pan Krzysztof Kosiński obejmują:
- dezynfekcję
- iniekcyjne podklejenie odspajających się warstw polichromii oraz złoceń
- iniekcyjne podklejenie odspojeń tynków
- usunięcie wtórnych warstw
- doczyszczenie powierzchni oryginalnych polichromii i monochromii
- uzupełnienie ubytków poszczególnych warstw technologicznych w partiach sztukaterii złoceń oraz polichromii i monochromii ścian.

Prace zostaną w części sfinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- To kolejny etap renowacji Fary. Kaplica Kochanowskich to perła architektury renesansu, jedyna w Radomiu. W związku z tym koszt restauracji jest duży. Prace zostały rozłożone na trzy lata i trzy etapy. Trwająca restauracja sklepienia to pierwszy z nich - mówi w rozmowie z Radio Plus Radom ks. proboszcz Mirosław Nowak.


ks. Mirosław Nowak

***
Kaplica Kochanowskich to jedyny obiekt renesansowy w Radomiu. Wybudowana została w latach 1630-1635 z fundacji Jana Kochanowskiego z Baryczy, chorążego koronnego i starosty kozienickiego. Więcej na temat kaplicy i jej bogatego wystroju można przeczytać tutaj.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl