Prace w kaplicy Kochanowskich

07/06/2021 21:06
Prace w kaplicy Kochanowskich

Rozpoczął się kolejny etap renowacji wnętrza Fary. Trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach kaplicy Kochanowskich. To drugi etap prac. W zeszłym roku zostało odrestaurowane sklepienie.

Prace, które wykonują konserwatorzy zabytków, Pani Angelika Lament-Kosińska i Pan Krzysztof Kosiński zostaną w części sfinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Samorządu Województwa Mazowieckiego.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl