Prace w prezbiterium

07/04/2015 23:38
Prace w prezbiterium

W prezbiterium świątyni stanęło już potężne rusztowanie i rozpoczynają się prace konserwatorsko-restauracyjne sklepienia w najstarszej części naszej Fary.Zakres prac konserwatorsko-restauratorskich przy malowidłach ściennych autorstwa Wacława Taranczewskiego na sklepieniu prezbiterium w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu.

Dla powierzchni polichromii sklepienia na podłożu wapienno-piaskowym, które nie były wcześniej poddawane konserwacji-restauracji:

- przeprowadzenie dezynfekcji,
- oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych,
- konsolidacja warstwy malarskiej,
- miejscowe iniekcyjne podklejenie odspajającej się warstwy malarskiej,
- miejscowe podklejenie i impregnacja odspojonych tynków,
- uzupełnienie ubytków warstwy podłoża wapienno-piaskowego,
- scalenie kolorystyczne monochromatycznego tła,
- uzupełnienie warstwy malarskiej polichromii figuralnej.

Dla powierzchni polichromii sklepienia na podłożu wapienno-piaskowym, które poddano konserwacji-restauracji we wrześniu 2014 roku:

- przeprowadzenie dezynfekcji,
- miejscowe podklejenie i impregnacja odspojonych tynków,
- uzupełnienie ubytków warstwy podłoża wapienno-piaskowego,
- konsolidacja warstwy malarskiej,
- miejscowe iniekcyjne podklejenie odspajającej się warstwy malarskiej,
- po wykonaniu stosownych prób: przywrócenie oryginalnej kolorystyki malowideł poprzez usunięcie wtórnych warstw malarskich oraz/lub estetyczne scalenie całości sklepienia.

Dla ceglanych żeber wraz ze spoinami na sklepieniu:

- oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych,
- konsolidacja struktury cegieł i spoin wapienno-piaskowych,
- uzupełnienie ubytków ceglanego podłoża,
- uzupełnienie ubytków wapienno-piaskowych spoin wątku ceglanego,
- scalenie kolorystyczne uzupełnień ceglanego wątku i spoin wapienno-piaskowych.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl