Prelekcja ks. Piotra Nojka

08/02/2015 20:31
Prelekcja ks. Piotra Nojka

W niedzielę, 8 lutego miało miejsce kolejne spotkanie z Dziełem Biblijnym. Tym razem prelekcję pt. "Prorok Amos i jego wizja nawracania narodu" wygłosił ks. Piotr Nojek, wikariusz naszej parafii.Na początku ks. Piotr przedstawił postać proroka Amosa, który przed powołaniem go przez Boga Jahwe na proroka zajmował się hodowlą owiec i nacinaniem fig na sykomorach. Został powołany aby prorokował nie tylko ojczystej Judzie lecz głównie północnemu Królestwu Izraela. Pochodził z judzkiej miejscowości Tekoa, położonej około 15 kilometrów na południe od Jerozolimy. Rozpoczął działalność prorocką za dni króla Jeroboama II, syna Joasza króla Izraela. Imię Amos znaczy będący brzemieniem lub niosący brzemię.

Następnie ks. prelegent przybliżył informacje dotyczące księgi Amosa i jej treści. Na koniec zachęcił by w domu raz jeszcze zajrzeć do Starego Testametu i przeczytać ową księgę, która nie jest zbyt długa ale za to bardzo treściwa.

Niedzielna prelekcja była drugą wygłoszoną przez ks. Piotra w naszej wspólnocie. Pierwsza miała miejsce w listopadzie ub.r.

Spotkania biblijne w naszej Farze odbywają w cyklu comiesięcznym w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 18:00. Pierwsze z nich miało miejsce w październiku 2012 roku.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl