Procesja Bożego Ciała

04/06/2015 13:37
Procesja Bożego Ciała

W czwartek, 4 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Centralna Procesja Bożego Ciała przeszła tradycyjnie od naszego kościoła Farnego do radomskiej Katedry.


W tym dniu publicznie wyznajemy naszą wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie uczestnicząc w procesji eucharystycznej. Centralną procesję Bożego Ciała rozpoczęła o godz. 9:30 Msza św. sprawowana w naszej świątyni.

- Dzisiejsza uroczystość każe nam jeszcze raz zadziwić się Bożą miłością, zadziwić się Boża miłością do każdego z nas. Ta Boża miłość spełnia się właśnie w sakramencie Eucharystii. To tu Jezus został z nami aż do skończenia świata. To tu Jezus jest obecny pośród swojego ludu. Trzeba nam tylko z wiarą na wszystko spojrzeć - mówił rozpoczynając homilię ks. Proboszcz Mirosław Nowak. - Kiedy Jan Paweł II uczestniczył w ostatniej procesji swojego życia w Boże Ciało, kiedy wystawiono Najświętszy Sakrament sugerowano żeby nie klękał. I wtedy powiedział z naciskiem: "Tu jest Jezus!". Czy jest w nas taka wiara, żebyśmy mogli tak właśnie powtórzyć: Tu jest Jezus, ja muszę tu uklęknąć?. Kiedy Jezus dziś wychodzi na ulice naszych miast, to właśnie nam o tym przypomina - podkreślał ks. Proboszcz.

Na zakończenie Procesji przed radomską Katedrą ks bp. Henryk Tomasik dziękując wszystkim za udział w procesji i jej przygotowanie mówił: - Panu Bogu dziękujemy za ten wielki dar wielkiego trwania, za Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Dziękujemy Chrystusowi za to, że w przepiękny sposób spełnia swoją zapowiedź: "Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Trwamy w dziękczynieniu za Najświętszy Sakrament, za Eucharystię. Wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę aby wyznać naszą wiarę i powiedzieć Chrystusowi z całego serca, że chcę aby był wśród nas, w naszych domach, rodzinach i życiu publicznym.

Zdjęcia z Procesji Bożego Ciała znajdują się w tym miejscu.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl