Renowacja empory chórowej

06/03/2018 10:51
Renowacja empory chórowej

Rozpoczął się kolejny etap renowacji naszej świątyni. Trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze chórowej.

Empora chórowa została wzniesiona podczas przebudowy kościoła w latach 1908-1909. Wówczas to po rozebraniu ściany zachodniej przedłużono nawę główną o jedno przęsło i wstawiono chór muzyczny z pięknie rzeźbioną kamienną balustradą. Balustrada kilka lat temu została odrestaurowana.

Empora przepruta jest w dolnej partii trzema ostrołukowymi arkadami, oprofilowanymi, które spoczywają na niskich spiralnych kolumnach z kamienia ciosowego-piaskowca. Kolumny wykonał Ignacy Koziński z Szydłowca. Nad kolumnami znajdują się dwa malowidła, herby Radomia i Sandomierza.

Od strony nawy głównej, przy balustradzie, znajduje się kamienny wspornik pierwotnego sklepienia, informujący, gdzie kończył się kościół przed przebudową.

Zdjęcia


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl