Sklepienie odzyskało blask

29/05/2015 18:56
Sklepienie odzyskało blask

Zakończyły się prace konserwatorsko-restauracyjne sklepienia prezbiterium. Prace miały na celu przywrócenie polichromiom dobrego stanu zachowania oraz utraconych wartości estetycznych.


Prace polegały m.in. na dezynfekcji i oczyszczaniu powierzchni sklepienia, usunięciu wtórnych warstw malarskich, utrwaleniu i zabezpieczeniu warstw oryginalnych oraz uzupełnieniu ich ubytków.

Polichromie ścienne w naszej świątyni stanowią przykład malarstwa monumentalnego jednego z najznamienitszych polskich artystów XX wieku, Profesora Wacława Taranczewskiego. Ich rozbudowany program ikonograficzny nawiązuje m.in. do życia patrona parafii św. Jana Chrzciciela oraz bogatej historii kościoła i miasta.

Prace konserwatorsko-restauracyjne wykonywali Państwo Angelika i Krzysztof Kosińscy.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl