Sprawozdanie kolędowe

28/01/2018 21:48
Sprawozdanie kolędowe

Jak każdego roku, po zakończonej wizycie duszpasterskiej przedstawiamy tzw. sprawozdanie kolędowe. Wszystkich naszych parafian i wszystkich, którzy modlą się w radomskiej Farze, obejmujemy modlitwą.

W czasie tegorocznej kolędy kapłani odwiedzili 1 228 rodzin co stanowi około 70%. Z nimi razem modliliśmy się i rozmawialiśmy o sprawach wiary, Kościoła, o radościach i życiowych problemach. Około 30% rodzin nie znalazło czasu na spotkanie z duszpasterzem, mimo że plan kolędy był dostępny na wiele dni wcześniej.

Liczba osób mieszkających na terenie parafii, tych zameldowanych i tych które znajdują się w naszej kartotece zmniejsza się z każdym rokiem i obecnie wynosi 5 370 osób. Wiele mieszkań jest pustych lub zamieszkałych tymczasowo. Około 70 osób w tym kilka rodzin wyjechało i pracuje za granicą. Ponad 250 osób żyje samotnie (panny, kawalerowie, osoby owdowiałe).

W 2017 roku w naszej parafii:

- 83 dzieci zostało ochrzczonych,
- 42 dzieci przystąpiło do I Spowiedzi i Komunii św.,
- 29 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania,
- 64 osoby zmarło,
- 22 parom narzeczeńskim udzielono Sakramentu Małżeństwa,
- rozdano w sumie 48 tysięcy Komunii św.

Mury naszej świątyni były światkiem ważnych i wyjątkowych wydarzeń z życia  naszego miasta i naszej Ojczyzny. Tym bardziej zobowiązuje nas to do troski o nią i jej otoczenie. Wiele udało się już z robić ale wciąż mamy świadomość, że to za mało. Materialnie dzięki życzliwości i ofiarności wiernych i dobrodziejów w ostatnim roku udało się wykonać:

- kolejne nowe ławki dębowe (7 ławek odnowionych, 6 kolejnych w renowacji),
- odnowiono wszystkie kinkiety w kościele,
- wykonano dębowe klęczniki do Kaplicy Kochanowskich i postument na figurę Matki Bożej Fatimskiej,
- odrestaurowano sklepienie i ściany II i III przęsła nawy głównej,
- wymieniono pokrycie dachowe naw bocznych i zakrystii na miedziane,
- docieplono wełną mineralną stropy prezbiterium, nawy głównej i naw bocznych,
- odrestaurowano zabytkowy obraz "Ukrzyżowanie" (obecnie odnawiana jest rama obrazu),
- obłożono piaskowcem ogrodzenie od ul. Grodzkiej,
- dostosowano kościół i kotłownię do przepisów przeciwpożarowych,
- wykonano nową instalację kominową,
- wymieniono przewody elektryczne doprowadzające prąd na chór i wieżę na miedziane,
- uzyskano kolejne pozwolenia konserwatorskie i budowlane niezbędne do podjęcia dalszych prac,
- złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac restauratorskich ostatniego przęsła nawy głównej (chór i podchórze wraz z filarami),
- przygotowano dokumenty potrzebne do rozpoczęcia prac przy osuszaniu i odwodnieniu kościoła.

Mamy świadomość, że nie jest łatwo żyć w dzisiejszych czasach. Tym bardziej kierujemy serdeczne słowa podziękowania do Was Wszystkich Parafian - również Gości i sympatyków - za składane w ciągu roku ofiary. Te indywidualne i te na tacę; anonimowe i imienne oraz te przelewane na konto parafii.

Ośmielam się prosić o wszelka możliwą pomoc z Waszej strony. O tą modlitewną, logistyczną i materialną, także tą w postaci ofiar składanych w I niedziele miesiąca, chociaż każda złożona ofiara, także w inną niedzielę służy temu aby nam się lepiej i łatwiej modliło, a nasza Radomska Fara była coraz godniejszym i piękniejszym miejscem wzrastania w wierze.

W miarę możliwości chcielibyśmy w tym roku:

- wykonać izolację fundamentów i opaskę osuszającą wokół kościoła (po wykonaniu tych prac będzie można dopiero odrestaurować nawy boczne)
- odrestaurować ostatnie przęsło nawy głównej (chór i podchórze wraz z filarami),
- dokończyć ogrodzenie od ul. Grodzkiej (wykonać metalowe przęsła i bramę by zamknąć wjazd na plac kościelny),
- odrestaurować kolejne stare ławki wymieniając spróchniałe podesty,
- wymienić całą instalację elektryczną kościoła, która jest w złym stanie.

Na zakończenie pragnę w imieniu swoim i księży, raz jeszcze wypowiedzieć serdeczne Bóg zapłać za okazaną w czasie kolędy życzliwość i zaufanie. Podziękować za serdeczne rozmowy, wyrozumiałość, za wspólną modlitwę i zatroskanie o parafię oraz świątynię, za cenne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w lepszym prowadzeniu duszpasterstwa i za złożone ofiary.

Za wszystko, z całego serca - Dziękujemy! Szczęść Wam Boże.

ks. Proboszcz Mirosław Nowakstatystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl