Sprawozdanie kolędowe

27/01/2019 20:30
Sprawozdanie kolędowe

Jak każdego roku, po zakończonej wizycie duszpasterskiej przedstawiamy tzw. sprawozdanie kolędowe. Wszystkich naszych parafian i wszystkich, którzy modlą się w Farze, obejmujemy modlitwą.

W czasie tegorocznej kolędy kapłani odwiedzili 1 200 rodzin, co stanowi 66% i jest to porównywalna liczba z poprzednimi latami. Z nimi razem modliliśmy się i rozmawialiśmy o sprawach wiary, Kościoła, o radościach i życiowych problemach. Prawie 600 rodzin nie znalazło jednak czasu na spotkanie z duszpasterzem, mimo że plan kolędy był dostępny na wiele dni wcześniej.

Liczba osób mieszkających na terenie parafii zmniejsza się z każdym rokiem i obecnie według danych z US wynosi 5 249 osób (w porównaniu z rokiem ubiegłym ubyło 130 osób). Wiele mieszkań jest pustych, zamieszkałych tymczasowo lub w remoncie.  Liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. zmalała o 40 osób i wynosiła 672 osoby.

W 2018 roku w Farze:

- 86 dzieci zostało ochrzczonych,
- 57 dzieci przystąpiło do I Spowiedzi i Komunii św.,
- 29 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania,
- 84 osoby zmarło,
- 27 parom narzeczeńskim udzielono Sakramentu Małżeństwa,

Mury świątyni farnej były światkiem ważnych i wyjątkowych wydarzeń z życia naszego miasta i naszej Ojczyzny. Tym bardziej zobowiązuje nas to do troski o nią i jej otoczenie. Wiele udało się już zrobić, ale wciąż mamy świadomość, że to za mało. Materialnie dzięki życzliwości i ofiarności wiernych i dobrodziejów w ostatnim roku udało się wykonać:

- dokończono renowację obrazu "Ukrzyżowanie",
- odrestaurowano kamienne kolumny empory chórowej,
- odrestaurowano sklepienie i ściany ostatniego przęsła nawy głównej (chór i front empory chórowej),
- odnowiono wszystkie żyrandole i kinkiety w kościele,
- odnowiono posadzkę w prezbiterium,
- wykonano izolację poziomą kościoła, tzw. iniekcja,
- wykonano i zamontowano bramę w ogrodzeniu od ul. Grodzkiej,
- przeprowadzono badania odkrywkowe i archeologiczne oraz iniekcję w budynku kancelarii i sali katechetycznej,
- wyremontowano i uruchomiono świetlicę dla dzieci w budynku plebanii,
- uzyskano kolejne pozwolenia konserwatorskie i budowlane niezbędne do podjęcia dalszych prac oraz złożono kilka wniosków o dofinansowanie kolejnych prac.

Mamy świadomość, że nie jest łatwo żyć w dzisiejszych czasach. Tym bardziej kierujemy serdeczne słowa podziękowania do Was Wszystkich Parafian - również Gości i sympatyków - za składane w ciągu roku ofiary. Te indywidualne i te na tacę; anonimowe i imienne oraz te przelewane na konto parafii.

Ośmielam się prosić o wszelką możliwą pomoc z Waszej strony. O tą modlitewną, logistyczną i materialną, także tą w postaci ofiar składanych w I niedziele miesiąca, chociaż każda złożona ofiara, także w inną niedzielę służy temu, aby nam się lepiej i łatwiej modliło, a nasza Radomska Fara była coraz godniejszym i piękniejszym miejscem wzrastania w wierze.

W miarę możliwości chcielibyśmy w tym roku:

- uzupełnić i założyć dębową boazerię (obecnie jest w renowacji),
- wymienić marmurowe progi w wejściach do kościoła,
- odrestaurować kolejne malowidła w kościele, zawłaszcza duże w nawie głównej,
- dokończyć obszerną dokumentację i uzyskać stosowane pozwolenia na remont placu przykościelnego,
- wykonać izolację fundamentów i opaskę osuszającą wokół kościoła,
- wymienić starą instalację gazową i wodną, która biegnie przez plac przykościelny,
- wykonać nową instalację odprowadzającą wody opadowe wraz z nowym przyłączem od ul. Grodzkiej,
- wykonać okablowanie systemu alarmowego zabezpieczającego kościół i jego otoczenie,
- dokończyć ogrodzenie od ul. Grodzkiej (montaż metalowych przęseł),
- odrestaurować 6 kolejnych dębowych ławek.

Na zakończenie pragnę w imieniu swoim i księży, raz jeszcze wypowiedzieć serdeczne Bóg zapłać za okazaną w czasie kolędy życzliwość i zaufanie. Podziękować za serdeczne rozmowy, wyrozumiałość, za wspólną modlitwę i zatroskanie o parafię oraz świątynię, za cenne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w lepszym prowadzeniu duszpasterstwa i za złożone ofiary.

Za wszystko, z całego serca - Dziękujemy! Szczęść Wam Boże.

ks. Proboszcz Mirosław Nowak


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl