Sprawozdanie kolędowe

26/01/2020 23:00
Sprawozdanie kolędowe

W minionym tygodniu zakończyła się tegoroczna wizyta duszpasterska. Wszystkich parafian obejmujemy modlitwą. Jak każdego roku przedstawiamy tzw. sprawozdanie kolędowe.

W czasie tegorocznej kolędy kapłani odwiedzili 1 079 rodzin, co stanowi 65%. Z nimi razem modliliśmy się i rozmawialiśmy o sprawach wiary, Kościoła, o radościach i życiowych problemach. 35% rodzin nie znalazło jednak czasu na spotkanie z duszpasterzem, mimo że plan kolędy był dostępny na wiele dni wcześniej.

Liczba osób mieszkających na terenie parafii zmniejsza się z każdym rokiem. W porównaniu z rokiem ubiegłym ubyło 125 osób. Wiele mieszkań jest pustych, zamieszkałych tymczasowo.  Liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. utrzymuje się na stałym poziomie i w październiku podczas liczenia wiernych wynosiła 658 osoby.

W 2019 roku w Farze:

- 77 dzieci zostało ochrzczonych,
- 27 dzieci przystąpiło do I Spowiedzi i Komunii św.,
- kilkadziesiąt osób przyjęło Sakrament Bierzmowania,
- 75 osoby zmarło,
- 23 parom narzeczeńskim udzielono Sakramentu Małżeństwa,
- rozdano 45 tyś, Komunii św.

Mury świątyni farnej były światkiem ważnych i wyjątkowych wydarzeń z życia naszego miasta i naszej Ojczyzny. Tym bardziej zobowiązuje nas to do troski o nią i jej otoczenie. Wiele udało się już zrobić, ale wciąż mamy świadomość, że to za mało. Materialnie dzięki życzliwości i ofiarności wiernych i dobrodziejów w ostatnim roku udało się wykonać:

- odrestaurowano obraz św. Józefa,
- wymieniono marmurowe progi w wejściach do kościoła od strony północnej i południowej,
- odrestaurowano 6 kolejnych ławek,
- odrestaurowano i uzupełniono dębową boazerię,
- wykonano izolację pionową budynku kancelarii,
- odrestaurowano kolejne polichromie w kościele (duże w nawie głównej i kaplicy różańcowej),
- odrestaurowano i pomalowano podchórze,
- wykonano izolację pionową fundamentów kościoła,
- dokończono ogrodzenie od ul. Grodzkiej (montaż przęseł),
- uzyskano kolejne pozwolenia konserwatorskie i budowlane niezbędne do podjęcia dalszych prac oraz złożono kilka wniosków o dofinansowanie kolejnych prac.

Mamy świadomość, że nie jest łatwo żyć w dzisiejszych czasach. Tym bardziej kierujemy serdeczne słowa podziękowania do Was Wszystkich Parafian - również Gości i sympatyków - za składane w ciągu roku ofiary. Te indywidualne i te na tacę; anonimowe i imienne oraz te przelewane na konto parafii.

Ośmielam się prosić o wszelką możliwą pomoc z Waszej strony. O tą modlitewną, logistyczną i materialną, także tą w postaci ofiar składanych w I niedziele miesiąca, chociaż każda złożona ofiara, także w inną niedzielę służy temu, aby nam się lepiej i łatwiej modliło, a nasza Radomska Fara była coraz godniejszym i piękniejszym miejscem wzrastania w wierze.

W miarę możliwości chcielibyśmy w tym roku:

- z racji 100-tenj rocznicy urodzin św. Jana Pawła II sprowadzić Jego relikwie,
- odmalować nawę boczną od ul. Grodzkiej,
- kontynuować prace na placu przykościelnym, m.in.: wykonać kanał burzowy, drenaż, hydrant, nowe instalacje,
- wykonać nową nawierzchnię placu wokół kościoła,
- wymienić pokrycie dachowe kaplicy Kochanowskich,
- rozpocząć prace restauratorskie w kaplicy Kochanowskich.

Na zakończenie pragnę w imieniu swoim i księży, raz jeszcze wypowiedzieć serdeczne Bóg zapłać za okazaną w czasie kolędy życzliwość i zaufanie. Podziękować za serdeczne rozmowy, wyrozumiałość, za wspólną modlitwę i zatroskanie o parafię oraz świątynię, za cenne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w lepszym prowadzeniu duszpasterstwa i za złożone ofiary.

Za wszystko, z całego serca - Dziękujemy! Szczęść Wam Boże.

ks. Proboszcz Mirosław Nowak


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl