Sprawozdanie kolędowe

31/01/2016 17:46
Sprawozdanie kolędowe

Przedstawiamy obszerne podsumowanie tegorocznej wizyty duszpasterskiej oraz tego wszystkiego co przez ostatni rok działo się w naszej parafii zarówno w sferze duchowej jak również prac remontowych.


Dla wielu naszych parafian wizyta duszpasterska jest jedyną formą spotkania swojego duszpasterza, ponieważ uczęszczają do innych kościołów znajdujących się w pobliżu. W czasie tegorocznej kolędy kapłani odwiedzili 1 232 z 1 889 rodzin co stanowi 65% i spotkali się z 2 759 osobami (55% obecnych na kolędzie). Z nimi razem modliliśmy się i rozmawialiśmy o sprawach wiary, Kościoła, o radościach i życiowych problemach. Ponad 650 rodzin (35%) nie znalazło czasu na spotkanie z duszpasterzem, mimo że plan kolędy był dostępny na wiele dni wcześniej, nie tylko w kościele ale i na stronie internetowej. Przypominamy, że Wszystkich naszych parafian i wszystkich, którzy modlą się w naszej świątyni, obejmujemy szczególną modlitwą w sprawowanej w każdym tygodniu Mszy świętej.

Liczba osób mieszkających na terenie parafii, które znajdują się w naszej kartotece wynosi 4952 osoby i w porównaniu do ubiegłego roku nieznacznie zmalała. Wiele mieszkań jest pustych lub zamieszkałych tymczasowo. Na terenie parafii mieszka ok. 30 osób innego wyznania. Zdecydowana większość naszych parafian to pełne rodziny żyjące w związkach małżeńskich. Ponad 60 rodzin przeżywa ból rozłąki z mężem czy żoną pracującymi za granicą. W naszej wspólnocie 223 osoby mieszkają samotnie. 261 osób straciło już swoich współmałżonków. Jest wśród nas wiele osób, które w swoim życiu związały się z drugim człowiekiem, nawet mieszkają ze sobą, ale nie nazywamy tego małżeństwem - bo to małżeństwem nie jest! Takich związków bez ślubu kościelnego jest w naszej parafii 168. 116 z nich ma ze sobą kontrakt cywilny, a 52 - co nas boli najbardziej - nie ma żadnych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Przypominamy to, bo miłość zawsze mówi prawdę. Bóg nie wymaga od nas tolerancji w tym względzie - Bóg żąda od nas prawdziwej miłości.

Liczba sprawowanych sakramentów chrztu w zasadzie utrzymuje się na stałym poziomie. W 2015 roku w naszej parafii zostało ochrzczonych 88 dzieci. I Komunię św. przyjęło 48 dzieci a sakrament Bierzmowania 18 osób. Powstało 26 katolickich małżeństw. Kilka osób po wielu latach bycia razem zdecydowało się na przyjęcie łaski sakramentu. Liczba zgonów w tym roku była mniejsza - 79. Niepokoi nas coraz większa liczba zgonów nagłych i bez przygotowania. Co drugi zgon to odejście z tego świata bez sakramentów. W co czwartym przypadku rodzina nie była wstanie określić, czy ich bliski zmarły skorzystał z sakramentu namaszczenia chorych czy spowiedzi. Dzieje się to mimo dostępności kapłanów w parafii (pierwsze piątki) i kapelanów w szpitalach. Przypominamy! Jesteśmy zobowiązani, jako ludzie wierzący, nie tylko zapewnić choremu opiekę medyczną ale zadbać przede wszystkim o jego zbawienie.

Ten rok to również duchowy rozwój naszej parafii. Rozdaliśmy około 44 tysiące komunii świętych, szacujemy ponad 40 osób więcej obecnych na niedzielej Mszy św. Wrasta liczba uczestniczących w codziennych Mszach św. o godz. 7:00 i 18:00, podczas których głoszone są homilie. W naszej parafii działają i codziennie modlą się członkowie 3 Kół Żywego Różańca, czciciele Niepokalanego Serca Maryi oraz Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istniejące schole i zespół wokalny ubogacają naszą liturgię. Przybyło kilku nowych ministrantów, jest ich już 22, a 11 kandydatów czeka na przyjęcie do ich grona. Duża ilość dzieci uczestniczy we Mszy św. o godz. 11:00. Mamy jeden Krąg Oazy Rodzin. Rośnie zainteresowanie comiesięcznymi spotkaniami z Biblią. Przybywa uczestników Mszy św. z modlitwą o uwolnienie w każdy ostatni wtorek miesiąca. Kilkudziesięciu mężczyzn uczestniczy w każdy ostatni piątek miesiąca w adoracji,  Mszy św. i konferencji. W każdą środę sprawujemy Nowennę do MB Nieustającej pomocy, w czwartki modlimy się przez wstawiennictwo św. Kazimierza, a  w piątki o godz. 18:00 sprawujemy Mszę św. O Bożym Miłosierdziu.

Bardzo duża ilość osób interesuje się życiem naszej parafii. Nasza strona internetowa osiągnęła ponad 98 500 odsłon i facebook parafialny prawie 700 polubień. To świadczy, że nasza parafia jest coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się wspólnotą wiary. W sytuacji gdy większość parafian uczęszcza do innych kościołów, Internet staje się jedyną formą informacji i łączności z parafią.

Nasza świątynia od VII wieków jest miejscem sprawowania sakramentów. Blisko 200 tyś osób ochrzczonych, prawie tyle samo przyjmowało tu I Komunie świętą, większość z nich sakrament bierzmowania, kilkadziesiąt tysięcy składało tu przed Bogiem przysięgę małżeńską, a korzystających z Sakramentu pokuty i Komunii świętej trzeba liczyć w milionach. Mury tej świątyni były światkiem ważnych i wyjątkowych wydarzeń z życia naszego miasta i naszej Ojczyzny. Tym bardziej zobowiązuje nas to do troski o nią i jej otoczenie. Wiele udało się już z robić, ale wciąż mamy świadomość, że to za mało. Materialnie dzięki życzliwości i ofiarności wiernych i dobrodziejów udało się w tym roku wzbogacić naszą świątynię:

- wykonano 6 kolejnych nowych ławek dębowych,
- odrestaurowano sklepienie prezbiterium,
- odrestaurowano portal wejściowy nawy głównej, wykonano i zamontowano kratę,
- wykonano niezbędną do prowadzenia prac dokumentację, ekspertyzy i projekty budowlane,
- uzyskano pozwolenia konserwatorskie i budowlane,
- zainstalowano elektroniczne urządzenie osuszające ściany kościoła,
- wpisano do rejestru zabytków ruchomych polichromie ścienne autorstwa Wacława Taranczewskiego,
- wymieniono kolejne żarówki na LED,
- wymieniono wzmacniacz do nagłośnienia kościoła oraz zakupiono nowy mikrofon bezprzewodowy,
- odrestaurowano kolejny trybularz oraz łódkę (zostały posrebrzone),
- zakupiono 10 nowych ornatów,
- wyremontowano salę dla ministrantów,
- wykonano remont korytarza i klatki schodowej na wikariacie oraz zamontowano ogrzewanie,
- zostały napisane i złożone wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Radomiu o dofinansowanie dalszych remontów (remont dachów naw bocznych oraz zakrystii i II etap restauracji polichromii kościoła).

Mamy świadomość, że nie jest łatwo żyć w dzisiejszych czasach. Widzieliśmy w czasie wizyty duszpasterskiej wiele biedy i braków w wielu domach. Tym bardziej kierujemy serdeczne słowa podziękowania do Was Wszystkich Parafian - również Gości i sympatyków - za składane w ciągu roku ofiary. Te indywidualne i te na tacę; anonimowe i imienne oraz te przelewane na konto parafii. W tym roku szczególnie za "św. Mikołajkowe".

Wspieracie kochani duszpasterstwo i wszystkie akcje związane z Parafią, z Diecezją i Ojczyzną - za co Wam dzisiaj w imieniu swoim, Diecezji i Kościoła serdecznie dziękuję.

Ośmielam się prosić o wszelka możliwą pomoc z Waszej strony. O tą modlitewną, logistyczną i materialną, także tą w postaci ofiar składanych w I niedziele miesiąca, chociaż każda złożona ofiara, także w inną niedzielę służy temu aby nam się tu lepiej i łatwiej modliło, a nasza Radomska Fara była coraz godniejszym i piękniejszym miejscem wzrastania w wierze.

W miarę możliwości chcielibyśmy w tym roku:

- wymienić dachy nad nawami bocznymi i zakrystią na miedziane,
- odrestaurować malowidła I przęsła kościoła (do ambony),
- oczyścić ogrodzenie od ul. Rwańskiej i dokończyć ogrodzenie od ul. Grodzkiej czyli obłożyć piaskowcem i wykonać metalowe przęsła, zamknąć wjazd na plac kościelny aby uszanować to święte miejsce i pochowanych wokół kościoła zmarłych. Od XIV do XVIII w. plac wokół kościoła bym cmenatrzem grzebalnym,
- wykonać kolejne dębowe ławki i odrestaurować stare wymieniając spróchniałe podesty.

Z tegorocznej wizyty duszpasterskiej chcemy zapamiętać świadectwo Waszej wiary. Troskę o Kościół. Zapewnienie o modlitwie osób cierpiących, chorych i starszych. Poczucie więzi z parafią i wspólnoty.

Na zakończenie pragnę w imieniu swoim i księży, raz jeszcze wypowiedzieć serdeczne Bóg zapłać za okazaną w czasie kolędy życzliwość i zaufanie. Podziękować za serdeczne rozmowy, wyrozumiałość, za wspólną modlitwę i zatroskanie o parafię oraz świątynię, za cenne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w lepszym prowadzeniu duszpasterstwa i za złożone ofiary.

Za wszystko, z całego serca - Dziękujemy! Szczęść Wam Boże.

ks. Proboszcz Mirosław Nowak

Foto: Adam Ginalski


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl