Sprawozdanie z prac w 2020 roku

23/01/2021 21:05
Sprawozdanie z prac w 2020 roku

Jak każdego roku zamieszczamy sprawozdanie z prac przeprowadzonych przy parafii w ostatnich 12 miesiącach. Choć był to trudny rok, to jednak bardzo wiele udało się zrobić.

Prace wykonane w 2020 roku

- nowa tablica pamiątkowa, obraz i relikwie Świętego Jana Pawła II

- odmalowano nawę boczną i odrestaurowano portal od ul. Grodzkiej

- odrestaurowano oświetlenie zewnętrzne kościoła

- odrestaurowano sklepienie w Kaplicy Kochanowskich (na te prace uzyskaliśmy dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i od Urzędu Marszałkowskiego)

- przeprowadzono badania archeologiczne na placu przykościelnym

- wykonano przyłącze kanału burzowego wraz ze studzienką na placu przykościelnym

- wykonano wokół kościoła kanalizację burzową i drenaż oraz przygotowano plac z przodu kościoła do ułożenia nowej nawierzchni

- przeprowadzono remont na I piętrze wikariatu, zrobiono łazienki dla każdego księdza, wymieniono instalacje wodne, sanitarne, gazowe i grzewcze

- wymienione zostało pokrycie dachowe na wikariacie

- przeprowadzono remont ogrzewania na II piętrze wikariatu

- wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenia na nowe przyłącze wody do zakrystii


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl