Święcenia diakonatu al. Karola

08/06/2019 21:57
Święcenia diakonatu al. Karola

W sobotę, 8 czerwca pochodzący z naszej parafii alumn Karol Dobrasiewicz otrzymał w katedrze radomskiej z rąk ks. Bp Piotra Turzyńskiego święcenia diakonatu.

Sześciu nowych diakonów złożyło na ręce ks. Bp Piotra Turzyńskiego przyrzeczenie wierności Kościołowi oraz posłuszeństwa biskupowi i jego następcom, oraz śluby czystości, a po litanii błagalnej do wszystkich świętych, w czasie której leżeli krzyżem na posadzce, biskup pomocniczy diecezji radomskiej po nałożeniu rąk na głowę diakonów i modlitwie udzielił święceń. Nowo wyświęceni diakoni w ciągu najbliższego roku podejmą posługę w diecezji, a zarazem rozpoczną ostatni okres formacji, przygotowujący do kapłańskich święceń.

Święcenia diakonatu to pierwszy stopień święceń. Przygotowania do ich przyjęcia trwały pięć lat. Od tej pory diakoni są osobami duchownymi. Słowo diakon z języka greckiego znaczy: sługa. Diakoni zostali uświęceni mocą Ducha Świętego oraz posłani, aby w Kościele być sługami słowa, sakramentów i miłości bliźniego. Diakoni mogą głosić i wyjaśniać Słowo Boże w homilii, udzielać sakramentu chrztu, błogosławić związki małżeńskie, posługiwać Biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu Mszy świętej oraz rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Opiekują się także chorymi i ubogimi. Diakoni są zobowiązani do życia w bezżeństwie i czystości. Podtrzymaniem w przyjaźni z Bogiem jest dla nich Liturgia Godzin, czyli codzienna modlitwa, zanoszona o różnych porach dnia w jedności z Chrystusem i Kościołem.

Zdjęcia ks. Stanisław Piekielnik (diecezja.radom.pl)

statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl