Świetlica socjoterapeutyczna

16/02/2016 12:54
Świetlica socjoterapeutyczna

Na terenia naszej parafii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 jest realizowane publiczne zadanie w ramach nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia (opieka dzienna nad dziećmi), które zakłada zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci młodszych w formie świetlicowej.

Zajęcia prowadzone w ramach zadania publicznego będą miały charakter:

  • Socjoterapia
  • Zajęcia sportowe i rekreacja
  • Zajęcia artystyczno - plastyczne
  • Zajęcia multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Wszystkie zajęcia będą się odbywać w świetlicy socjoterapeutycznej zorganizowanej w rejonie działalności Stowarzyszenia, w siedzibie szkoły podstawowej na terenie parafii farnej. Zajęcia o charakterze rekreacyjnym uwzględniają w programie wyjścia, wycieczki bliższe oraz dalsze. Zajęcia będą prowadzone na podstawie programu socjoterapeutycznego, z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz dla dzieci z rodzin poprawnych sprzyjających właściwym relacjom w rodzinie w celu pokazania innym wzorców, jak również tzw. "dobrych praktyk". Wszystkie zakwalifikowane dzieci zamieszkują na terenie parafii farnej w Radomiu oraz w obwodzie szkoły podstawowej.

Zajęcia będą odbywały się w wybrane soboty:
12 marca,
9, 16, 23 kwietnia,
14, 21 maja,
4, 17 czerwca 2016 roku.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl