Święto Maryi Jasnogórskiej

26/08/2018 11:47
Święto Maryi Jasnogórskiej

W niedzielę, 26 sierpnia przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tego dnia duchowo łączymy się z naszą Matką na Jasnej Górze.


Święto ustanowił w 1904 roku papież Pius X, a w 1931 roku - Pius XI rozszerzył obchody na całą Polskę. Uroczystość powstała z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Maryi Królowej Polski. Częstochowa, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, nazywany też Czarną Madonną, jest szczególnym miejscem dla Polaków.

Uroczystość NMP Częstochowskiej ma charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach narodu polskiego. W przekonaniu wiernych jest ona obrończynią najwyższych wartości: wiary, obyczajów chrześcijańskich, ducha, kultury i języka ojczystego. Z tej wiary zrodziły się Jasnogórskie Śluby Narodu, których tekst napisał kardynał Stefan Wyszyński. Nawiązują one do aktu króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie, wybrał Maryję za patronkę narodu polskiego.

W 300. rocznicę tych wydarzeń, 26 sierpnia 1956 roku, milion Polaków na Jasnej Górze powtarzało słowa ślubowania. Prymasa Wyszyńskiego, więzionego wówczas przez komunistyczne władze, symbolizował pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów.

Dziesięć lat później, 3 maja 1966 roku kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcy rodaków, oddał w macierzyńską niewolę Maryi, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.

W 50. rocznicę ponowienia Ślubów Jasnogórskich, 26 sierpnia 2006 roku, w klasztorze zebrało się ponad 200 tysięcy wiernych, a tekst ślubów odczytał kardynał Józef Glemp.

W 2005 roku Obraz Jasnogórski został przyozdobiony koronami papieża Jana Pawła II oraz bursztynowo-brylantową sukienką, jako votum z okazji 350. rocznicy obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W srebrnej konstrukcji okutej złotem umieszczono bursztyny i brylanty. Na szacie widnieje napis: Totus Tuus - Cały Twój.

W 2016 roku z racji przypadającej 1050. rocznicy Chrztu Polski, w uroczystość NMP Częstochowskiej dokonaliśmy Aktu Zawierzenia naszej parafii Matce Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

W 2017 roku obchodzony był jubileusz 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku. Z tej racji, 28 lipca 2017 roku w 1. rocznicę wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze, na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zostały nałożone nowe korony, poświęcone przez Ojca Świętego Franciszka, a będące repliką koron papieża Klemensa XI sprzed 300 lat. Wydarzenie to wpisało się w trwający Jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

W 1717 roku na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tys. pielgrzymów. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Na Jasnej Górze zgromadzili się wówczas przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej w 1717 roku dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek. Była to pierwsza ceremonia koronacji poza Rzymem. Uroczystość, która ówcześnie zjednoczyła króla, Sejm i Senat Rzeczypospolitej, wszystkie stany i duchowieństwo, stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Obrzęd koronacji został przyjęty jako wieczyste przymierze z Bogurodzicą Maryją, Matką Narodu Polskiego. Było to dopełnienie Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl