Święto Ofiarowania Pańskiego

02/02/2018 20:48
Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego w Kościele obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Na wszystkich Mszach św. zostały poświęcone świece gromnice.


- Słowo ofiarowanie jest dzisiejszym słowem kluczem naszej Ewangelii i Słowa Bożego. Ofiarowanie, to oddanie czegoś Panu Bogu. Co my możemy oddać Panu Bogu? Możemy przede wszystkim oddać swój czas. Dziś dzień powszedni, ale mimo swoich obowiązków pamiętaliśmy by przyjść do kościoła i uwielbić Pana Boga i Matkę Najświętszą. Ofiarowaliśmy Panu Bogu swój czas, modlimy się. Możemy ofiarować także nasze intencje, nasz rozum, naszą wolę, aby Jemu służyły, aby wszystko rosło na większą chwałę Bogu - mówił w homilii w czasie wieczornej Mszy św. ks. Przemysław Wójcik.

Dzisiejsze święto to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. - Wiemy, że są osoby które wszystko ofiarowały Panu Bogu; swój rozum, swoją wolę, swoje życie, swoje ciało.  Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się za osoby konsekrowane, a więc za wszystkie siostry zakonne i wszystkich zakonników. Mamy to wielkie szczęście, że na terenie naszej parafii znajduje się aż cztery wspólnoty zakonne. Są to siostry Michalitki, które pracują przy naszej parafii, Ojcowie Bernardyni, Ojcowie Jezuici i siostry Tereski, które pracują u księdza Biskupa - mówił ks. Wójcik.

- Dziś chcemy pamiętać o ich poświęceniu i modlić się o nowe, święte powołania zakonne. Można by powiedzieć, że zakonnice i zakonnicy to znak innej rzeczywistości pośród tego świata. My jesteśmy na co dzień zabiegani, troszczymy się o sprawy dnia codziennego, a oni niejako swoją pracą,  modlitwą, habitem i swoim przykładem, chcą nam powiedzieć, że jest Pan Bóg, jest życie wieczne, jest Ewangelia, jest miłość, jest ofiara, którą możemy dać Panu Bogu.

Dziękujemy dziś Panu Bogu za dar życia konsekrowanego; za to, że jest ktoś, kto nieustannie się modlli. Prośmy także o nowe powołania zakonne, ale prośmy również dla nas o Ducha ofiary, abyśmy nie bali się Panu Bogu oddawać całego naszego życia, tego co je stanowi. To co oddajemy Panu Bogu, tak naprawdę wraca do nas z Bożym Błogosławieństwem - mówił ks. Przemysław.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka (40 dni).

W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświęcenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach również zapala się gromnice.statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl