Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

26/11/2017 10:17
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to zwieńczenie roku liturgicznego. Tego dnia odnowiliśmy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.


Wypowiedziany przed rokiem na zakończenie Roku Miłosierdzia i obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, a ponowiony dziś Jubileuszowy Akt to wyznanie wiary potwierdzające wybór Chrystusa i zawarte z Nim przymierze chrzcielne. Jest on uznaniem panowania Chrystusa nad całym światem i poddania się Jego prawu. - Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie - to słowa zawarte w tekście proklamowanego dziś Aktu. Po wezwaniu królowania w rodzinach i sercach, wszyscy zgromadzeni w świątyni odpowiadali: Króluj nam Chryste. Dziękowali też za wszystkie łaski i przyrzekali wierność Bożym prawom, mówiąc: Chryste nasz Królu dziękujemy, Chryste nasz Królu, przyrzekamy.

Dzisiejsza uroczystość stanowi zwieńczenie roku liturgicznego. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Za tydzień, I niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, którego hasło przewodnie brzmi: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl