Uroczystość Serca Pana Jezusa

08/06/2018 13:28
Uroczystość Serca Pana Jezusa

W piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To również, z woli św. Jana Pawła II, Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.


Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: "Bóg jest miłością". Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa.

W naszej świątyni w ołtarzu głównym znajduje się Figura Pana Jezusa z otwartym sercem (obecnie zasłonięta obrazem Chrztu Pana Jezusa).

Od 1995 roku w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W liście do kapłanów na Wielki Czwartek w 1995 roku Ojciec Święty pisał: "W Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis napisałem: »Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości. Wielki Czwartek, prowadząc nas do początków naszego kapłaństwa, przypomina nam również o obowiązku dążenia do świętości, byśmy byli sługami świętości wobec ludzi powierzonych naszej duszpasterskiej trosce«. W tym świetle wydaje się godna uwagi propozycja wysunięta przez Kongregację ds. Duchowieństwa, by w każdej diecezji obchodzić Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa lub w innym dniu, bardziej odpowiadającym lokalnym wymaganiom i zwyczajom duszpasterskim".

Dzień  Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ma także uświadomić wiernym ich odpowiedzialność za jakość powołań kapłańskich i zachęcić do modlitwy za pasterzy. Jedną z form stałej modlitwy jest "duchowa adopcja" kapłanów - Apostolat "Margaretka". Czym jest "Margaretka" można przeczytać  na stronie Apostolatu - margaretka.org.pl

Dziś naszą modlitwą otaczamy kapłanów obecnie pracujących w naszej parafii, ks. proboszcza Mirosława Nowaka, księży wikariuszów Przemysława Wójcika i Jarosława Kęskę, księży kapelanów Mirosława Bandosa i Grzegorza Wójcika. Pamiętamy również o księżach, którzy pracowali w naszej parafii przed laty jak i tych, którzy z naszej parafii pochodzą. Modlitewną pamięcią obejmujemy także przygotowującego się do kapłaństwa alumna Karola Dobrasiewicza.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl