Uroczystość św. Kazimierza

03/03/2016 13:33
Uroczystość św. Kazimierza

W piątek, 4 marca przypada uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona naszej Diecezji i miasta Radomia. Św. Kazimierz bardzo mocno związany był z naszą Farą a od kilku lat w naszej świątyni znajdują się jego relikwie.

Św. Kazimierz urodził się na Wawelu 3 października 1458, jako syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Tradycja lokalna wiąże narodzenie św. Kazimierza z kościołem św. Katarzyny w Radomiu (dziś należy do bernardynów). Król Kazimierz Jagiellończyk miał ufundować ten kościół jako wotum za narodzenie drugiego już syna.

Królewicz Kazimierz wielokrotnie przebywał na zamku radomskim. Najbardziej istotny pobyt św. Kazimierza w Radomiu, to rezydencja królewicza, jako namiestnika królewskiego w Koronie w latach 1481-1483. Na te dwa lata władza przeniosła się do Radomia. Tu skupiał się dwór Korony, gromadzili się znakomici ludzie ówczesnej epoki, przybywały międzynarodowe delegacje. W tym czasie Kazimierz dał się poznać jako sprawiedliwy i troskliwy władca, który miłość bliźniego pojmował jako ofiarną służbę. Odznaczał się wielką troską o potrzeby ubogich i pokrzywdzonych. Siłę ducha i wrażliwość czerpał z autentycznej pobożności. Był człowiekiem modlitwy, szczególnie ukochał Eucharystię. Wiele czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu. Św. Kazimierz wyróżniał się też cnotą czystości, dlatego ikonografia najczęściej przedstawia go w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego w nocy przed drzwiami katedry, by przypomnieć jego gorące nabożeństwo do Eucharystii. Jego styl życia kształtowało również żywe słowo Pisma świętego. Z pewnością, św. Kazimierz nauczył się tej wielkodusznej wrażliwości u Matki Jezusa, Maryi, której był gorącym czcicielem.

Od 1483 roku pełnił funkcję podkanclerzego na Litwie. Choroba jednak nie pozwoliła mu na długie piastowanie tego stanowiska. Życie młodego królewicza szybko zgasło; umierając miał zaledwie 25 lat. Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku.

4 marca 1983 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Kazimierza patronem miasta Radomia, a 17 czerwca 1984 roku w Radomiu odbyły się ogólnopolskie uroczystości jubileuszowe 500-lecia śmierci św. Kazimierza, z udziałem Episkopatu Polski. 25 marca 1992 roku Ojciec Św. Jan Paweł II ogłosił św. Kazimierza patronem diecezji radomskiej.

Od ponad dwóch latch w kościelne farnym znajdują się relikwie św. Kazimierza. Ich uroczyste wprowadzenie miało miejsce 3 października 2013 roku w 555. rocznicę urodzin św. Kazimierza i w 30. rocznicę ogłoszenia go patronem miasta Radomia. Więcej na temat wprowadzenia relikwi można przeczytać w tym miejscu.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl