V Niedziela Wielkanocna

29/04/2018 00:55
V Niedziela Wielkanocna

Przeżywamy piątą Niedzielę Wielkanocną. Ostatnia niedziela kwietnia to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach.

Dziś Ewanegelia przedstawia alegorię krzewu winnego i latorośli. Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, my latoroślami, o Ojciec gospodarzem winnicy.

Ojcie pragnie byśmy dali jak najwięcje owoców. To logiczne. Gospodarz winnicy sadzi winorośl i ma o niej staranie, by obrodziła jak najowocniej. Gdy zakładamy przedsiębiorstwo to chcemy, by przynosiło ono zyski. Jezus podkreśla: «Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili» (J, 15,16)

Jesteś wybrańcem. Bóg cię zauważył. Poprzez chrzest wszczepił cię do ogrodu jakim jest Chrystus. Masz życie Chrystusa, życie chrześcijańskie. Jesteś w posiadaniu najważniejszego elementu, aby wydać owoc: więź z Chrystusem, albowiem «latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie» (J 15,4). Jezus mówi to dobitnie: «Beze Mnie nic nie możecie uczynić» (J 15,5). «Jego moc to sama łagodność; nic nie jest tak delikatne i zarazem tak nieporuszone» (święty Franciszek Salezy). Ileż to rzeczy chciałeś zrobić bez Chrystusa? Owoc jakiego Ojciec oczekuje to owoc dobrych uczynków, owoc praktykowanych cnót. Jaka jest więź z Chrystusem, która czyni nas zdolnymi do wydania tego owocu? Wiara i miłosierdzie, to znaczy, trwanie w Bożej łasce.

Kiedy żyjesz w łasce, wszystkie cnotliwe uczynki są owocami miłymi Ojcu. Są dziełami czynionymi przez Jezusa Chrystusa poprzez ciebie. Są dziełami Chrystusa przydającym chwały Ojcu i przeistaczają sie dla ciebie w niebo. Warto zawsze żyć w Bożej łasce! «Ten, kto we Mnie nie trwa, [przez grzech] zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I (...) wrzuca do ognia, i płonie» (J 15,6). To oczywista aluzja do piekła. Czy jesteś jak winna latorośl pełen życia?

Niech Matka Boża pomoże nam powiększyć łaskę, byśmy obrodzili owocami na chwałę Pana.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl