Ważne informacje

14/03/2020 21:04
Ważne informacje

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu informujemy...

1. Zachęcamy do modlitwy w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie pandemii. Na zakończenie każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje "Święty Boże, Święty Mocny...". Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

2. Realizujemy wskazania Ministra Zdrowia oraz KEP o ograniczeniu zebrań do maksymalnie 50 osób.

3. Niedzielne Msze św. w Farze sprawowane są według tradycyjnego porządku: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00. Jeżeli będzie taka potrzeba, równolegle Eucharystia będzie sprawowana także w kaplicy zamkowej.

4. Po Mszy św. o godz. 12:30 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji do godz. 17:00, do nabożeństwa Gorzkich Żali.

5. Ks. Bp Henryk Tomasik udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Dyspensa obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r. i obejmuje następujących wiernych:
- osoby w podeszłym wieku,
- osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
- dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
- osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

6. Transmisje niedzielnych Mszy św. w mediach ogólnopolskich: godz. 7:00 - TVP 1, godz. 9:00 - Polskie Radio Program 1, godz. 9:30 - Telewizja TRWAM, godz. 11.00 1 TVP 1, godz. 13:00 - TVP POLONIA. Przez cały tydzień o godz. 7:00 - Msza Św. z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w TVP1.

7. W każdą niedzielę o godz. 12:30 Radio Plus Radom i TV Dami transmitują Msze św. katedry radomskiej. Ponadto Radio Plus Radom transmituje Msze św. w dni powszednie o godz. 6.00. Msze św. transmitowane są również poprzez internet z sanktuariów w Skarżysku-Kamiennej o godz. 20.15 (www.ostrobramska.pl) i w Wysokim Kole o godz. 9.00 (www.wysokiekolo.pl).

8. Kapłani przed rozpoczęciem liturgii stosują płyny dezynfekujące. Wszystkie ławki w kościele oraz klamki zostały zdezynfekowane. Zostały również opróżnione kropielnice. W kratkach konsfesjonałów były i są zamontowane folie ochronne. Prosimy, aby znak pokoju przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

9. Należy pamiętać, że przepisy liturgiczne dopuszczają przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Jeśli ktoś z wiernych ma taką potrzebę i zastosował uprzednio zasady higieny, to istnieje taka możliwość. Poprawny sposób takiego przyjmowania to ułożenie lewej ręki na prawej i podniesienie Ciała Chrystusa do ust prawą ręką. Należy po przyjęciu Komunii na dłoń od razu spożyć Najświętszy Sakrament. Nie należy odchodzić od księdza z Najświętszym Sakramentem i należy spojrzeć na dłoń, czy nie pozostały okruchy Ciała Pana Jezusa.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl