Wielki Czwartek

02/04/2015 23:35
Wielki Czwartek

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej celebrowana na pamiątkę ustanowienia Sakrametnów Eucharystii i Kapłaństwa rozpoczęła uroczyste obchody Triduum Paschalnego w naszej farnej świątyni.

Obchodząc pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa gromadzimy się w naszej farnej świątyni, w naszym parafialnym wieczerniku aby wspominać tamte wydarzenia - powiedział na rozpoczęcie liturgii ks. proboszcz Mirosław Nowak, który przewodniczył czwartkowej Eucharystii.

- Teraz ta sama uczta odbywa się na naszych oczach. My jesteśmy jej uczestnikami. Nawet przygotowaliśmy małe bochenki chleba, które po liturgii każdy będzie mógł wziąć ze sobą, żeby mieć jeszcze większą świadomość tej uczty eucharystycznej. Jak wtedy tak i dzisiaj Jezus nam służy, oddaje się za nas cały, przelewa za nas swoją krew aby nią zmazać nasze grzechy. W czasie dziękczynienia po Komunii Świętej często śpiewamy "Kto spożywa ten chleb i pje krew ten przebywa we mnie a ja w nim, ten jest naprawdę moim uczniem". Dziś w czasie ostatniej Wieczerzy Pańskiej słowa te nabierają szczególnej aktualności. Może jeszcze bardziej nabiorą tej aktualności kiedy przyjmiemy komunię pod postacią chleba i wina. Poczujmy się jego uczniami... - mówił w homiiili ks. Proboszcz.

Wielki Czwartek nazywany jest też Dniem Kapłańskim, dlatego tego dnia przy Ołtarzu Pańskim zgromadzili się wszyscy kapłani pracujący w naszej parafii. Był także ks. płk Leonard Nałęcz Sadowski, który głosił Wielkopostne Rekolekcje w naszej świątyni. Duszpasterze zostali obdarowani pięknymi kwiatami oraz serdecznymi życzeniami. Pamiętajmy także o modlitwie w ich intencji, bo dla każdego kapłana, który został posłany aby służyć nie tylko Bogu ale i człowiekowi, modlitwa jest najważniejsza.

W czasie liturgii Wielkiego Czwartku śpiewa się hymn "Chwała na wysokości Bogu" w czasie którego biją wszystkie dzwony. Po uroczystym odśpiewania hymnu aż do Wigiligii Paschalnej milkną dzwony i organy, a używa się jedynie drewnianych kołatek.

Po Komunii Świętej, którą dziś wierni przyjmowali pod postacią chleba i wina, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego ciemnicą. Tam rozpoczęła się adoracja, która trwała do godz. 22:00.

Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza.

Na zakończenie liturgii, wszyscy którzy uczestniczyli w czwartkowych uroczystościach na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy otrzymali małe bochenki chleba.

Zdjęcia z Wielkiego Czwartku znajdują się w tym miejscu.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl