Wizytacja kanoniczna parafii

21/09/2015 17:26
Wizytacja kanoniczna parafii

Niedziela, 20 września była dniem szczególnym dla naszej wspólnoty parafialnej. Tego dnia miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii przez pasterza diecezji, ks. Bp Henryka Tomasika.


Wizytacja rozpoczęła się o godz. 7:30 od uroczystego wprowadzenia do świątyni. Witamy Cię radośnie w naszej wspólnocie, gotowi wsłuchiwać się w Twoje słowa pełne pasterskiej troski o nas. Niech Twoja obecność wśród nas, wspólna modlitwa i błogosławieństwo przyczynią się do duchowego odrodzenia i rozwoju naszej parafii. Niech każdy modlący się w tej królewskiej świątyni przez Twoją posługę otrzyma potrzebną łaskę na drodze dorastania do świętości na wzór naszego patrona św. Jana Chrzciciela i św. Kazimierza Królewicza, niech tak się stanie - powiedział witając pasterza diecezji ks. proboszcz Mirosław Nowak.

Ks. Bp Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św. o godz. 7:30 i na każdej Eucharystii głosił Słowo Boże. Po Mszach św. odbywały się spotkania ze wszystkimi grupami i wspólnotami działającymi w naszej parafii.

Ostatnia wizytacja kanoniczna miała miejsce 10 lat temu.

Zdjęcia z wizytacji znajdują się w tym miejscu.

***
Czym jest wizytacja kanoniczna?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl