Wniebowstąpienie Pańskie

16/05/2015 21:49
Wniebowstąpienie Pańskie

40 dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię.

W Polsce od 2004 roku na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w VII Niedzielę Wielkanocną. Uroczystość ta upamiętnia zwieńczenie życia Chrystusa na ziemi, który po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, by "zasiąść po prawicy Ojca".

Jak podają Dzieje Apostolskie św. Łukasza, akt wniebowstąpienia dokonał się na oczach apostołów na Górze Oliwnej. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego.

Jezus zapowiadał swoje odejście już w czasie Ostatniej Wieczerzy. Święto jest uroczystością radosną, ponieważ zwiastuje ponowne przyjście Pana, na które przygotowują się wszyscy chrześcijanie.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl