X Niedziela zwykła

09/06/2018 21:35
X Niedziela zwykła

Przeżywamy X niedzielę w ciągu roku. W Ewangelii usłyszymy słowa Jezusa: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką» (Mk 3, 34-25).


Realizatorzy filmów o życiu Pana Jezusa szukają obrazów, w których możemy zobaczyć Jego wskazania. Jeden z reżyserów, opowiadając o scenie, którą przypomina wybrany na dzisiaj fragment Ewangelii, znalazł sposób, aby pięknie pokazać miłość Jezusa do Matki. Gdy Zbawiciel usłyszał o krewnych, którzy wraz z Maryją czekają na Niego przed domem, wyszedł na dwór, ogarnął Matkę ramieniem i, spoglądając na Nią z miłością, powiedział, że jest Mu bliski każdy, kto wypełnia wolę Ojca. W takim ujęciu stało się zupełnie jasne, że Ona jest pierwsza wśród tych, którzy chcą służyć Bogu. Maryja wskazana przez Jezusa jest wzorem i oparciem dla każdego, kto chce żyć po Bożemu.

Szukanie dobrych wzorców jest umacnianiem nadziei, o którym pisze dzisiaj w drugim czytaniu święty Paweł i utwierdzaniem się w dążeniu do zbawienia.

W trosce o nasze zbawienie Kościół ma obowiązek ostrzegania przed wszystkim, co może człowieka zwieść, odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze. Zawsze słysząc oskarżenia wobec Pana Boga, słysząc, że ktoś chce podważyć nasze zaufanie skierowane ku Stwórcy, wołajmy "Idź precz, szatanie!".

Spokojnemu postępowaniu w stronę Chrystusowych obietnic najbardziej zagraża pomylenie zła i dobra. Dobrem jest wszystko, co nas przybliża do Boga, wszystko, co od Niego oddala, jest złem. A grzech przeciw Duchowi Świętemu to świadome uleganie pokusie, która podpowiada, że Pan Bóg nie chce dla nas najwyższego dobra. Ten grzech nie może być przebaczony dlatego, że człowiek, który uległ takiej pokusie, nie żałuje i nie prosi o przebaczenie.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl