XXIV Niedziela Zwykła

16/09/2018 21:00
XXIV Niedziela Zwykła

Przeżywamy XXIV Niedzielę zwykłą w ciągu roku. Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w dzisiejszej Ewangelii w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie?


Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji bardzo podobnej do opisanej w perykopie ewangelicznej. Gdyby teraz Bóg zapytał nas «za kogo uważają mnie ludzie?» (Mk 8, 27), musielibyśmy mu przytoczyć różne odpowiedzi, nawet te najbardziej barwne. Wystarczy rozejrzeć się po tym, co unosi się i czym się oddycha w różnorodnych mediach. Tylko że... upłynęło więcej niż dwadzieścia wieków "czasu Kościoła". Po tylu latach wciąż ubolewamy i, wraz ze Świętą Faustyną, skarżymy się przed Jezusem: «Dlaczego tak niewielu Cię poznało?».

Wówczas Jezus wobec wyznania wiary przez Piotra «surowo im przykazał, aby nikomu o Nim nie mówili» (Mk 8, 30). Jego mesjańskie posłannictwo miało być przekazywane ludowi stopniowo. Dopiero później nastąpił szczyt, kiedy Jezus Chrystus raz na zawsze ogłosił, że jest Mesjaszem: «Ja jestem» (Łk 22, 70). Od tamtej pory nie ma usprawiedliwienia przed tym, by nie głosić i nie wyznawać w Nim Syna Bożego, który przyszedł na świat dla naszego zbawienia. A nawet więcej: my wszyscy wierzący mamy "kapłańską" powinność głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (cf. Mk 16, 15). Wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny jest tak samo pilne, teraz kiedy o Jego Osobie głosi się różne opinie fałszywe, a nawet bluźniercze.

Głoszenie jego mesjaństwa i przyjścia Jego Królestwa przechodzi przez Krzyż. W rzeczywistości Jezus Chrystus «Syn Człowieczy musi wiele cierpieć» (Mk 8, 31), a Katechizm przypomina nam, że «Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga.» (n. 769). To właśnie jest droga naśladowania Chrystusa i pokazywania go innym: «Jeśli kto chce pójść za Mną (...) niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje» (Mk 8, 34).


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl