Życzenia noworoczne

01/01/2016 00:00
Życzenia noworoczne

Drodzy Parafianie! Duszpasterze pracujący w naszej parafii farnej przesyłają Wam i Waszym rodzinom oraz gościom odwiedzającym naszą stronę internetową najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku 2016.


Życzenia Nowy Rok 2016

Na początku tego nowego kalendarzowego roku życzymy wszystkim aby jeszcze bardziej otworzyli się na Bożą miłość, aby ona mogła napełnić domy, rodziny i stać się źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni.

Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2016, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!

ks. Mirosław Nowak
ks. Sebastian Kijak
ks. Dawid Karaś


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl