Schola dziecięcia parafii pw. św. Jana Chrzciciela

Od ponad trzech lat działa w naszej parafii schola dziecięca. Jest to grupa skupiająca dziewczynki ze szkoły podstawowej, które chcą chwalić Pana Boga swoim śpiewem. Od września 2015 roku schola dziecięca śpiewa w czasie Mszy Świętych w każdą niedzielę o godz. 11:00. Scholanki można rozpoznać po pełnym zapału zaangażowaniu w liturgię, naturalnej dla nich dziecięcej radości i charakterystycznych czerwonych kapturkach.

Wszystkie chętne dzieci w podobnym wieku serdecznie zapraszamy na próby. Aby śpiewać w scholi nie trzeba nawet umieć dobrze czytać, wystarczy jedynie dobry głos i mnóstwo chęci do pracy. Opiekunem grupy jest ks. Jarosław Kęska.

Zapraszamy.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl