Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła - 29 października 2017

29/10/2017 20:59

Ogłoszenia duszpasterskie

W dniu dzisiejszym dziękujemy za naszą Farną świątynię, w której gromadzimy się na modlitwie, sprawowanie Najświętszej Ofiary i innych sakramentów. Jako wspólnota poczujmy się odpowiedzialni za to miejsce szczególnej obecności Boga.

W poniedziałek, 30 października ma nastąpić odbiór konserwatorski ukończonych remontów dachów naw północnej i południowej. Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie stropów było możliwe dzięki m.in. dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Radomia.

W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca prosimy o ofiary na pokrycie tzw. wkładu własnego tych remontów. Już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać za troskę i wszelkie ofiary składne na tace, te indywidualne i na konto parafii.

We wtorek kończy się miesiąc październik. Zapraszamy o godz. 17:15 na ostatnie nabożeństwa różańcowe.

W środę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, a niebo jest naszym celem. Msze Święte o godzinie 7:30, 9:30, 11:00 i 18:00. Nie ma Mszy św. o godz. 12:30.

Porządek uroczystości na cmentarzach w Radomiu 1 listopada:
- cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego: godz. 14:30 - procesja, godz. 15.00 - Msza Św.
- cmentarz komunalny na Firleju: godz. 14:30 - procesja od bramy cmentarza; godz. 15.00 - Msza Św.
- cmentarz prawosławny (ul. Warszawska): godz. 12:00 - Msza św. w parafii MB Bolesnej w Radomiu, godz. 13:00 - procesja ekumeniczna z modlitwami za zmarłych.

W czwartek, 2 listopada przypada Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień modlitwy całego Kościoła za tych, którzy już odeszli do wieczności, a w sposób szczególny za tych, którzy w czyśćcu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Msze św. rano o godz. 7:00 i 7:45 - po tej Mszy św. procesja po kościele z wypominkami za zmarłych. Po południu o godz. 18:00 Msza św. za bliskich naszemu sercu, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.

Od 1 do 8 listopada zapraszamy na różaniec za zmarłych codziennie o godz. 17:15.
Przez osiem pierwszych dni listopada cierpiącym w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar odpustu zupełnego. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz trzeba: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Okazja do spowiedzi świętej przed uroczystością Wszystkich Świętych codziennie na nabożeństwach różańcowych i na 15 minut przed Mszą świętą.

W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

W zakrystii i kancelarii parafialnej nadal możemy zgłaszać wypominki.
- jednorazowe: modlimy się 2 listopada;
- listopadowe: modlimy się w czasie oktawy Wszystkich Świętych od 1 do 8 listopada w modlitwie różańcowej przed Mszą świętą wieczorną.
- roczne: modlimy się przed wybraną niedzielną Mszą św. oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca we Mszy św. wieczornej.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek miesiąca, 2 listopada po Mszy św. o godz. 7:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 7:45 Msza św. za powołanych i powołania. O godz. 17:15 poza modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach, pomodlimy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów.

W pierwszy piątek miesiąca, 3 listopada po Mszy św. o godz. 7:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 7:45 Msza św. wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W pierwszą sobotę miesiąca, 4 listopada po Mszy św. o godz. 7:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 7:45 Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryji.statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl