Historia polichromii w Farze

14/05/2017 23:04
Historia polichromii w Farze

W najnowszym numerze czasopisma AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo ukazał się artykuł autorstwa Pani Angeliki Lament-Kosińskiej o historii powstania polichromii ściennych w naszej Farze.


Pani Angelika i Pan Krzysztof Kosiński, to Konserwatorzy Zabytków, którzy pracowali już przy polichromiach w naszej świątyni. Za kilka dni rozpoczną dalsze prace, tym razem przy malowidłach w II i III prześle nawy głównej. Przy okazji rozpoczynających się prac warto zapoznać się z historią powstania obecnej malatury. Współczesne polichromie powstały w latach 1971-1972. Prace przy malowidłach zakończyły się przed Peregrynacją Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (30 września - 2 października 1972 roku). Na tydzień przed Peregrynacją polichromie poświęcił ks. Bp Walenty Wójcik.

"Polichromie Wacława Taranczewskiego w kościele farnym w Radomiu zdobią niemal całe wnętrze. Ich bogata treść religijno-historyczna i stylistyka utrzymana w duchu regotyzacji podkreśla rangę świątyni oraz jej rolę w dziejach Polski i regionu. Dostosowanie stylistyki malarskiego wystroju i zintegrowanie go z charakterem wielokrotnie przebudowywanego gotyckiego kościoła stanowiło jedno z najważniejszych zadań zleconych artyście przez farnych duszpasterzy oraz nadzorujące prace służby konserwatorskie. Wrażenie jednolitości stylu, jakie sprawia wnętrze świątyni, przekonuje, że cel ten udało się osiągnąć. Na tle całego imponującego dorobku Wacława Taranczewskiego w zakresie sztuki monumentalnej, cykl polichromii w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu - warto podkreślić, że zachowany bez wtórnych przekształceń - wydaje się jednym z najpełniejszych. Stanowi także ostatnie dzieło malarstwa ściennego, przy którego realizacji artysta pracował osobiście.

W roku 2015, staraniem obecnego proboszcza ks. Mirosława Nowaka, malowidła w radomskiej farze ze względu na wartości historyczne, religijne i patriotyczne, jakie reprezentują, zostały wpisane do rejestru zabytków. Tym samym stały się najmłodszą monumentalną realizacją Wacława Taranczewskiego objętą ochroną prawną z mocy ustawy o ochronie zabytków" - czytamy w artykule P. Angeliki Lament-Kosińskiej.

Cały artykuł o historii powstania polichromii ściennych w naszej Farze można przeczytać TUTAJ

Foto:
Adrian Lamentstatystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl