Wielki Jubileusz 650-lecia radomskiej Fary

3 października 2009 roku - 3 października 2010 roku

Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela - radomskiej Fary - sięgają czasów Kazimierza Wielkiego - jej fundatora. Ksiądz prałat Stanisław Kula, biorąc pod uwagę fakty historyczne, przypomniał w czasie peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, że na rok 2010 przypada wielkie święto parafii - 650 lat istnienia. Od 2007 roku rozpoczęły się przygotowania do obchodów jubileuszu.

W tym czasie przeprowadzono prace renowacyjno-konserwatorskie budynku kościoła finansowane ze środków Gminy Miasta Radomia, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

26 lutego 2008 roku został powołany komitet przygotowawczy, którego celem było opracowanie programu jubileuszu i jego realizacja. Już w trakcie pierwszych spotkań okazało się, że jubileusz ten może być świętem nie tylko parafii farnej, ale także całego miast; miały tu przecież miejsce wydarzenia ważne dla życia politycznego, społecznego i kulturalnego Radomia, całego regionu, a nawet Państwa Polskiego. Tak powstał pomysł zorganizowania obchodów jako "Roku Fary". Wybrano też termin od 3 października 2009 do 3 października 2010 roku i związano go z datą urodzin patrona miasta i diecezji radomskiej św. Kazimierza królewicza. Fakt ten uzasadniony był tym, że królewicz Kazimierz Jagiellończyk przebywał w Radomiu, często modlił się w radomskiej Farze - szczególnie w okresie pełnienia władzy namiestnikowskiej w Koronie.

Prace przygotowawcze od początku zyskały przychylność ks. Bp Zygmunta Zimowskiego, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Andrzeja Kosztowniaka - Prezydenta Radomia, Dariusza Wójcika - Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Agaty Morgan - Przewodniczącej Komisji Kultury Rady Miejskiej.

Grupa osób z komitetu przygotowawczego czyniła starania, aby powołać do życia stowarzyszenia, które zajęłoby się organizacją przebiegu jubileuszu.

We wrześniu odbyło się zebranie założycielskie. Dnia 5 listopada 2008 roku organizacja pod nazwą Stowarzyszenia Przyjaciół Radomskiej Fary zyskała status prawny.

Przy współudziale wszystkich ważniejszych instytucji kultury, kilku szkół i stowarzyszeń działających w Radomiu przystąpiono do opracowania ramowego programu jubileuszu.


20 lutego 2009 roku w Urzędzie Miejskim podpisano porozumienie o współpracy przy organizacji jubileuszu Fary. Sygnatariuszami byli: Ordynariusz Diecezji Radomskiej - ks. Bp Zygmunt Zimowski, Prezydent Miasta Radomia - Andrzej Kosztowniak, proboszcz parafii farnej - ks. prałat Stanisław Kula oraz ks. Arkadiusz Bieniek - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Radomskiej Fary.

Opracowano logo jubileuszu przedstawiające okno gotyckie. W nim umieszczono panoramę miasta z wyróżniającą się wieżą kościoła farnego, a w centralnym miejscu koronę Kazimierza Wielkiego - fundatora nowego Radomia i Fary. Okno przepasane zostało jubileuszową wstęgą. Autorką loga jest Pani Elżbieta Raczkowska. Koordynatorem wszystkich działań związanych z jubileuszem został ks. Arkadiusz Bieniek.

Program jubileuszu opracowano w ten sposób, aby zainteresować wszystkich mieszkańców Radomia i regionu. Znalazły się w nim imprezy, spektakle, spotkania, wydarzenia o różnym charakterze. Z myślą o młodym pokoleniu zadbano także o aspekt edukacyjny - ogłoszono m.in. konkursy dla uczniów szkół wszystkich stopni. Zorganizowano, odbywający się co miesiąc w roku jubileuszu, "Dzień otwarty w Farze", sesję popularnonaukową, traktującą o roli Fary w czasach staropolskich, przygotowano wystawę poświęconą 650-letnim dziejom kościoła, zaplanowano liczne koncerty muzyki kościelnej i świeckiej, dawnej i nowożytnej, chóralnej i instrumentalnej. Wydano książkę o Farze pt. "Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, Architektura - ludzie - wydarzenia", w której zawarto najnowszy stan wiedzy na temat tej świątyni. Zaplanowano uroczyste Msze św. z udziałem zaproszonych gości duchownych i świeckich, nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, w którym uczestniczyli wierni z parafii rzymskokatolickiej, prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej. Odbyły się też parafialne jubileuszowe Misje święte.

Główne obchody jubileuszu, zaplanowane na czerwiec 2010 roku, uświetnił przygotowany przez Stowarzyszenie Anno Domini 1474 dwudniowy (12-13 czerwca) "Jarmark Świętojański", w którym uczestniczyli goście z Landshut.

Informacje nt. jubileuszu pochodzą z pamiątkowego Albumu "Tak to było" autorstwa: Elżbiety Warchoł, Katarzyny Gruszki, Małgorzaty Cieślakk-Kopyt, Elżbiety Skubichy i ks. Arkadiusza Bieńka.

Kalendarium jubileuszu


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl